Bietentocht

Suiker Unie

De eerste suikerfabriek

 

19 oktober 1899 richten 173 akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen de Eerste Nederlandsche Coöperatie Beetwortelsuikerfabriek op te Sas van Gent. De suikerfabrikanten hadden eerder gezamenlijk een (lage) inkoopprijs vastgesteld als antwoord op de schaarse voorraad bieten.

In 1900 wordt de eerste campagne gedraaid en betaalt de coöperatie de leden een betere prijs uit dan de particuliere fabrikanten. Goed voorbeeld doet goed volgen en zo verwerken in 1916 zeven coöperatieve suikerfabrieken de bieten van hun leden.

 

Fusie tot Suiker Unie

 

De eerste fusie tussen drie coöperatieve suikerfabrikanten komt in 1947 tot stand met de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken (VCS). Deze fuseert in 1966 met de overige nog zelfstandige coöperatieve suikerproducenten. In 1970 komt dan de definitieve structuur van Suiker Unie tot stand. De oorspronkelijke coöperaties verdwijnen en de leden daarvan werden rechtstreeks lid van Suiker Unie.

 

Andere activiteiten

 

Omdat in de suikermarkt geen verdere zelfstandige groei mogelijk is, ontwikkelt Suiker Unie nieuwe activiteiten die verwant zijn met de agrarische sector, zoals zaaizaden, conserven en specerijen. Daarnaast worden de suikerfabrieken steeds efficiënter gemaakt.

Begin jaren negentig kent Suiker Unie vier groepen activiteiten: suiker, zaden, fruit & groente, en specerijen.

Verder pakt Suiker Unie de teelt van cichorei op voor de productie van fructose en inuline. Hieruit is het huidige Sensus ontstaan.

 

Ontwikkelingen

 

De Europese suikerindustrie kent een marktordening met vaste prijzen en productiequota. Omdat enerzijds de Europese Unie de marktordening afbouwt, waardoor de marge onder druk komt, en anderzijds de suikerfabrieken steeds efficiënter produceren, volgen er diverse sluitingen. Zo draait Zevenbergen in 1987 de laatste campagne. In 1990 volgt de sluiting van de fabriek te Sas van Gent en in 1996 de fabriek te Roosendaal. De fabriek in Puttershoek stopt na de campagne van 2004. In 2007 verstevigt Suiker Unie haar positie op de Europese markt door de overname van de suikerdivisie van CSM. Teneinde de productiekosten verder te verlagen, wordt begin 2008 besloten de Suiker Unie fabriek te Groningen te sluiten.

In 2009 is de Duitse suikerfabriek Anklam van Danisco overgenomen.

Suiker Unie heeft nu drie productielocaties: in Nederland te Dinteloord en Vierverlaten en in Duitsland te Anklam. Daarnaast heeft Suiker Unie twee fabrieken voor suikerspecialiteiten, in Puttershoek en Roosendaal. 

 

Cosun

 

In 1996 krijgt de coöperatie de naam Cosun. In 1999 bestaat de onderneming honderd jaar en wordt de naam Royal Cosun. Deze omvat alle groepen activiteiten op het gebied van voeding en voedingsingrediënten. Suiker Unie is er daar een van met de suiker. De andere zijn Sensus (inuline), Royal Nedalco (natuurlijke alcohol), Aviko (aardappelproducten), SVZ (fruit- en groente-ingrediënten), Unifine Food & Bake Ingredients (voor de banket- en ijsmarkt en dessertproducten) en Unifine Sauces & Spices (sauzen en specerijen). Laatstgenoemd onderdeel is in 2007 verkocht, omdat dit marktsegment niet meer paste bij de kernactiviteiten van Cosun.